Nevezési Feltétel és Házirend

 
 
Minden nevezett versenyző és önkéntes köteles figyelmesen elolvasni a nevezési feltételeket és házirendet, mielőtt benevez a CRAZY 5K SE  (továbbiakban szervezők) versenyére.
 

I. Nevezési feltétel

Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy (Alulírott neve:____________________________________________________), (lakcím:______,____________________________________________________) alatti lakos, (Anya neve: _____________________________________), helyszín: ____________________________ megtartásra kerülő, CRAZY5K elnevezésű rendezvényre saját, önkéntes döntésem alapján neveztem be. Kijelentem, hogy maradéktalanul betartom a versenyt szervezők által kiadott utasításokat, amelyek a verseny házirendjét szabályozza. Kijelentem, hogy a nevezés feltételeit és a házirend szabályait megismertem, azt magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Kijelentem, hogy a házirend be nem tartása miatt keletkezett sérüléseim, a Ptk. 6:520. §. (a) pontjában foglaltak szerinti beleegyezésnek minősülnek. Tudatosan és önkéntesen vállalom, hogy betartok bármilyen a versenyhez kapcsolódó szokásos feltételt. Amennyiben a verseny során szokatlan és/ vagy jelentős veszélyt érzékelek, visszafordulok, ilyen veszélyről a szervezőket haladéktalanul értesítem. Ennek megszegéséért való felelősséget vállalom. Kijelentem, hogy megismertem a verseny kockázatát, s annak tudatában veszek részt rajta a saját felelősségemre.  A rendezvényen az alábbi lehetséges, de nem teljes körűen meghatározott (a leírtakon kívül bármilyen baleset és sérülés bekövetkezhet) baleseti kockázatok ismeretében veszek részt: Bokasérülés, Húzódás, Horzsolás, Könyöksérülés, Törés, Zúzódás, légszomj, hőség okozta betegségek, túlterheltségi szindróma, fulladás közeli állapot, fulladás, szívroham, tartós bénulás esetleg halál. A fentiek alapján kijelentem, hogy esetleges sérülésem, vagy más – akár a fentiekben nem említett – bármilyen egészségkárosító esemény nálam történő bekövetkezése, vagy ruházatom, esetleg egyéb értékeim megrongálódása esetén a CRAZY5K szervezőivel szemben semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt nem fogok érvényesíteni. Kijelentem, hogy bármilyen sérülés, baleset, tartós és maradandó egészségkárosodás, esetleges halál esetén a magam és a hozzátartozóim nevében lemondok jogaimról, mentesítem a rendezőket a felelősség alól, hiszen szabad akaratomból neveztem be a versenyre, a kockázatok megismerése után, beleegyeztem ezzel, hogy károkozásnak lehetek kitéve, a verseny során engem kár érhet. Kijelentem, hogy egészségileg alkalmas vagyok a versenyen történő részvételre.  Kijelentem, hogy amennyiben sérülés ér, a rendezők által kitelepített elsősegélynyújtást igénybe veszem. Miután lehetőségem nyílt tájékozódni teljes körűen a kockázatokról, a verseny szabályairól, saját nevemben felelősségem teljes tudatában, önként, szabad akaratomból és beleegyezésemmel vállalok és elfogadok minden előzetesen ismert és ismeretlen kockázatot akkor is, ha azok mások hanyagságából, cselekedetéből vagy mulasztásából származnak. 2016. évi CXXX. törvény Pp. értelmében a jogvita esetén jogorvoslatra a Debreceni Járásbíróság az illetékes, (címe: 4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.).
 
18 évet be nem töltött nevezők esetén:
 
Alulírott (szülő / gondviselő neve:____________________________________________________) (lakcím:_____,____________________________________________________________) alatti lakos (Anya neve:______________________________________________________) hozzájárulok, hogy gyermekem (neve:____________________________________________________), (születési hely:________________________ idő:_____.__.__) (helyszín___________________________). Részt vegyen a CRAZY5K versenyen. Kijelentem, hogy maradéktalanul betartom a versenyt szervezők által kiadott utasításokat, amelyek a verseny házirendjét szabályozza. Kijelentem, hogy a nevezés feltételeit és a házirend szabályait megismertem, azt magamra nézve kötelezőnek elfogadom. Kijelentem, hogy a házirend be nem tartása miatt keletkezett sérüléseim, a Ptk. 6:520. §. (a) pontjában foglaltak szerinti beleegyezésnek minősülnek. Tudatosan és önkéntesen vállalom, hogy betartok bármilyen a versenyhez kapcsolódó szokásos feltételt. Amennyiben a verseny során szokatlan és/ vagy jelentős veszélyt érzékelek, visszafordulok, ilyen veszélyről a szervezőket haladéktalanul értesítem. Ennek megszegéséért való felelősséget vállalom. Kijelentem, hogy megismertem a verseny kockázatát, s annak tudatában veszek részt rajta a saját felelősségemre.  A rendezvényen az alábbi lehetséges, de nem teljes körűen meghatározott (a leírtakon kívül bármilyen baleset és sérülés bekövetkezhet) baleseti kockázatok ismeretében veszek részt: Bokasérülés, Húzódás, Horzsolás, Könyöksérülés, Törés, Zúzódás, légszomj, hőség okozta betegségek, túlterheltségi szindróma, fulladás közeli állapot, fulladás, szívroham, tartós bénulás esetleg halál. A fentiek alapján kijelentem, hogy esetleges sérülésem, vagy más – akár a fentiekben nem említett – bármilyen egészségkárosító esemény nálam történő bekövetkezése, vagy ruházatom, esetleg egyéb értékeim megrongálódása esetén a CRAZY5K szervezőivel szemben semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt nem fogok érvényesíteni. Kijelentem, hogy bármilyen sérülés, baleset, tartós és maradandó egészségkárosodás, esetleges halál esetén a magam és a hozzátartozóim nevében lemondok jogaimról, mentesítem a rendezőket a felelősség alól, hiszen szabad akaratomból neveztem be a versenyre, a kockázatok megismerése után, beleegyeztem ezzel, hogy károkozásnak lehetek kitéve, a verseny során engem kár érhet. Kijelentem, hogy egészségileg alkalmas vagyok a versenyen történő részvételre. Kijelentem, hogy amennyiben sérülés ér, a rendezők által kitelepített elsősegélynyújtást igénybe veszem. Miután lehetőségem nyílt tájékozódni teljes körűen a kockázatokról, a verseny szabályairól, az általam gondviselt személy nevében felelősségem teljes tudatában, önként, szabad akaratomból és beleegyezésemmel vállalok és elfogadok minden előzetesen ismert és ismeretlen kockázatot akkor is, ha azok mások hanyagságából, cselekedetéből vagy mulasztásából származnak. 2016. évi CXXX. törvény Pp. értelmében a jogvita esetén jogorvoslatra a Debreceni Járásbíróság az illetékes, (címe: 4024 Debrecen, Arany János u. 25-31.).
 
 
 

II. Házirend

 
 
1. A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. Ezzel elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért (lásd nevezési feltétel), vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre nem kötelezhetők.
2. Megértem, hogy a verseny veszélyes lehet az egészségi állapotomra, ezért csak akkor veszek részt a versenyen, hogyha teljesen felkészültnek érzem magamra egészségileg és fizikailag. Megértem és elfogadok minden olyan kockázatot, amely a versenyen való részvétellel jár.
3. Egészségi állapotomat rendszeresen ellenőriztetem, és nem tudok olyan betegségről, amely részvételemet akadályozza. Engedélyezem, hogy szükség esetén sportorvosi vizsgálatnak vessenek alá, és elfogadom a verseny orvosainak utasításait.
4. Amennyiben túlsúllyal rendelkezek vagy koromból adódó kockázathoz mérten, azaz fizikai állapotomnak megfelelő tempóban teljesítem a versenyt.
5. Kijelentem, amennyiben korábbi sérülések vagy korábban megromlott egészségügyi állapotomból fakadóan szenvedek egészségkárosodást a verseny folyamán semmilyen felelősséget és kárigényt sem én sem törvényes képviselőm, nem hárít át a szervezőkre.    
6. A verseny szervezőivel szemben semmilyen engem ért kár esetén polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezek.
7. A rendezvény ideje alatt készült képek és videók a CRAZY5K SE és a Dorlia Group Kft. tulajdonában vannak, amelyet felhasználhat bármilyen reklám és egyéb kommunikációs célra és ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
8. A csomagmegőrző sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése esetén a rendezők felelősséget nem vállalnak. Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!
9. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny és ez által nem részesül befutó éremben és pólóban.
10. Tudomásul veszem, hogy a kinyomtatott és aláírt nevezési jegy hiányában, nem vehetek részt a versenyen. Semmiféle kártérítés nem jár ilyen esetben a versenyzőnek.
11. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy  8. évesnél fiatalabb gyermeket nem nevezek.
12. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy elértem a 130 cm magasság határt.
13. Elfogadom, hogy amennyiben még nem töltöttem be a 15. életévemet, csak és kizárólag felnőtt felügyelet mellett futok.
14. Elfogadom, hogy amennyiben még nem töltöttem be a 18. életévemet, az egyik szülőim, vagy pedig jogi képviselőm is alá írja a nevezési jegyemet, vállalva ezzel minden esetleges következményt.
15. Elfogadom, hogy az én felelősségem értesíteni a verseny szervezőit bármilyen esetleges jogellenes tevékenységről a verseny során, amely a tudomásomra jutott.
16. Elfogadom, hogy a verseny ideje alatt semmilyen alkohol vagy drog hatása alatt nem állok. A szervezőknek joguk van orvosi vizsgálat alá helyezni a versenyzőt és amennyiben nem felel meg az egészségügyi állapota, kizárni a versenyből.
17. A rajtszámot kérjük, elöl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtcsomagban és a versenyközpontban is talál a versenyző.
18. A rajszámot, nem szabad eltávolítani, amíg a versenyző el nem hagyja a kijelölt pályáról.
19. Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a verseny - szervezők által kitűzött - teljes távját.
20. A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.
21. A versenyen kísérő autó, kerékpár és egyéb jármű használata kizárólag a szervezők részére megengedett.
22. Étel és ital átadása a versenyzők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon engedélyezett.
23. A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos, kizárást von maga után.
24. A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
25. A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.
26. A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a program és időpont változtatás jogát.
27. A nevezés lemondására az ÁSZF 10. ponja alapján van lehetőség. A nevezést egyetlen egyszer lehet díjmentesen online módosítani 5 nappal a verseny kezdetéig. További lehetőségek: átadja a nevezést egy másik versenyzőnek vagy pedig idősávot vált. A további módosítás térítés fejében történik. Abban az esetben, hogyha nem kedvezményes jegyet vásárolt az illető. Kedvezményes jegynek számít: gyerek jegy (20% os kedvezmény), csapat jegyek (10% vagy 20% os kedvezmény), illetve bármilyen kupon felhasználása esetén a jegy kedvezményessé válik.
28. A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit.
29. Vis maior esetén, fenntartjuk a jogot, hogy egyes akadályokat nem állítunk fel vagy pedig a verseny eltöröljük. Ebben az esetben a versenyzők tudomásul veszik, hogy semmilyen visszatérítésre nincs jogosultságuk.
30. A vis maior olyan esemény, a Felek akaratától, cselekedeteitől és személyétől függetlenül bekövetkező, emberi erővel el nem hárítható, előre nem látható, külső esemény, amely egyik Félnek sem róható fel, - mint például háború, polgári felkelés, járvány, veszteg zár, kijárási tilalom, munkabeszüntetés, üzemanyag hiány, természeti katasztrófa (A rendezvény jellegéből adódóan viharos szél, 38 km/h -nál erősebben tartós széllökések), sztrájk.
31. A 18 év feletti versenyző nem írhatja alá egy másik felnőtt versenyző Nevezési jegyét.
32. A résztvevőknek azonnal értesíteniük kell a verseny szervezőit vagy az önkénteseket, ha valaki megsérült, vagy egy akadály nem biztonságos vagy bármilyen más aggodalma van.
33. A meghirdetett idősávok a versenyt szerevezőin kívülálló okokból (időjárási tényezők és előre nem látható a versenyzőkre veszélyt jelenthető esemény/ek) kifolyólag csúszhatnak, így a verseny szervezői által a rajt kapura kihelyezett óra szerint történik a rajtoltatás.
34. A versenyzők csak egyszer módosíthatják a nevezésüket. Ez lehet idősáv váltás, vagy pedig át adják a nevezésüket egy másik személynek térítés fejében. Az átvett nevezést, már nem lehet módosítani.
35. Minden nevező csak egyszer futhat végig a pályán az általa regisztrált idősávban.
36. A versenyzőknek a biztonságuk érdekében szabad kezekkel kell végig menniük a versenyen. Semmilyen tárgyat nem vihetnek magukkal. Telefont is csak saját felelősségükre vihetik maguknál.
37. A versenyzőknek a verseny útvonalán kell végig haladniuk, menetiránnyal megegyezően.
38. Az akadályokra nem szabad se ételt, se italt, se éles tárgyat bevinni.
39. A versenyzőknek a nyilvános mosdókat kell használniuk. Nincs kivétel.
40. Kerekesszékes és Hand bikes versenyzők nem vehetnek részt a versenyen.
41. A terhes és fogyatékkal élő versenyzők kötelesek kikérni az orvosuk véleményét a versenyen való részvétellel kapcsolatban.
42. A versenyzők kötelesek várni amíg a szervező/önkéntes engedélyt nem ad az akadályok használatára. A versenyzők kötelesek követni minden utasítást ami a szervezők/önkéntesek kiadnak.
43. Minden versenyzőnek minimum 1.30m magasnak kell lennie és maximum 2.00 magas lehet.
44. A versenyző súlya legfeljebb 120 kg lehet.
45. A verseny teljes területén tilos a nyíltláng használata, dohányzás, bármilyen éles és szúró eszköz, illetve lőfegyver használata.
46. A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják.
47. A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos információt küldjön.
 

A). Az akadályok rendeltetés szerinti használata:

 
A verseny teljes területén vannak fokozott figyelmet igénylő területek. Ahol a nem rendeltetésszerű használat személyi sérülés és jelentős anyagi károkat okozhat. Ezek megelőzése / elkerülése érdekében részletesen olvassa át a Tiltott tárgyak listáját és az akadályokra vonatkozó használati utasítást.
 
A versenyző ruházatára megkötések/ ajánlások. Kényelmes futó ruházat és futó cipő. A rajtszámot mindig a mellkason vagy hason elől kell elhelyezni. A háton való csúszások miatt. 
 
 

#1 Akadály:

 
 
 Akadály jellege:
• Az akadály, egy részes csúszda, a felmászást követően lecsúszás következik.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• Felmászás, a lépcsőzetes kialakítás miatt egymás mellet és/vagy egymás után. A csúszda tetejére felérve leülni, majd meg győződni, hogy az előttünk lévő csúszási és beérkezési területen más nem tartózkodik. Kézzel meglökni saját magunkat, hogy a csuszáshoz kellő lendületet vehessünk. Szabályos csúszás: felhúzott lábtartásban lecsúszni. Karunkat keresztbe tenni a mellkason.   A csuszás közben, saját magunkat fékezni elkerülendő, mivel ha lábbal, talppal fékezzük magunkat a leérkezéskor boka és térd sérülésekhez is vezethet, ha kézzel könyökkel fékezi magát a versenyző horzsolás és égési sérülések történhetnek. A csuszás indulása mindig ülő helyzetből szabályos! Akadály végén lassan leszállni vagy lemászni. 
 

#2 Akadály:

 
 
Akadály jellege:
• Három verseny sávon terepakadályok, végén felmászó fal és csúszda.
 
Akadály leküzdése:
• Felmászás a három kijelölt kapaszkodó sávokon, egymás után. A csúszda tetejére felérve leülni, majd meg győződni, hogy az előttünk lévő csúszási és beérkezési területen más nem tartózkodik. Kézzel meglökni saját magunkat, hogy a csuszáshoz kellő lendületet vehessünk.
Szabályos csúszás: felhúzott lábtartásban lecsúszni. Karunkat keresztbe tenni a mellkason. A csuszás közben, saját magunkat fékezni elkerülendő, mivel ha lábbal, talppal fékezzük magunkat a leérkezéskor boka és térd sérülésekhez is vezethet, ha kézzel könyökkel fékezi magát a versenyző horzsolás és égési sérülések történhetnek. A csuszás indulása mindig ülő helyzetből szabályos! Akadály végén lassan leszállni vagy lemászni.
 
 

#3 Akadály (A+B+C rész egységek alkotják):

 
 
Akadály jellege:
• Három részes csúszda, mind három felmászást követően lecsúszás következik.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• Felmászás a három kijelölt kapaszkodó sávokon, egymás után. A csúszda tetejére felérve leülni, majd meg győződni, hogy az előttünk lévő csúszási és beérkezési területen más nem tartózkodik. Kézzel meglökni saját magunkat, hogy a csuszáshoz kellő lendületet vehessünk.
Szabályos csúszás: felhúzott lábtartásban lecsúszni. Karunkat keresztbe tenni a mellkason. A csuszás közben, saját magunkat fékezni elkerülendő, mivel ha lábbal, talppal fékezzük magunkat a leérkezéskor boka és térd sérülésekhez is vezethet, ha kézzel könyökkel fékezi magát a versenyző horzsolás és égési sérülések történhetnek. A csuszás indulása mindig ülő helyzetből szabályos! Akadály végén lassan leszállni vagy lemászni.
  

#4 Akadály:

 
 
Akadály jellege:
• A kialakított lyukak a gumiabroncs akadály pályát mintázza.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• Lyukból-lyukban való lépésekkel végig haladás.
 
Akadályra jellemző TILTÁS:
• A zöld csövekre felmászni TILOS!
• Az akadály tetején, lyukakat kikerülve végig futni TILOS! 
 
 

#5 Akadály:

 
 
Akadály jellege:
• Négy futó sáv alkotja, amikben függőleges oszlopok nehezítik az áthaladást.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• A négy futó sávon minél gyorsabban végig futni.
 
Akadályra jellemző TILTÁS:
• Egyik futó sávból átmászni másikba TILOS!
• Az akadály tetejére felmászni TILOS!
 
 

#6 Akadály:

 
 
Akadály jellege:
• Három 2 m magas falból áll, kapaszkodók és támasztó lyukak mentén lehet megmászni.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• A három falat a kapaszkodók és támasztó lyukak használatával lehet megmászni. A falról lefele is mászni kell.
 
Akadályra jellemző TILTÁS:
• A mászó fel tetejéről leugrani TILOS!
 
 

#7 Akadály:

 
 
Akadály jellege:
• Egyeletlen széles egyenetlen terep.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• Végig haladás futva.
 
Akadályra jellemző TILTÁS:
• Saját és mások testi épségére veszélyes ugrálás TILOS!
 
 

#8 Akadály:

  
 
Akadály jellege:
• Hullámos egyenetlen terepet követően, egy csúszda.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• A hullámokon keresztül haladva, felmászás a három kijelölt kapaszkodó sávokon, egymás után, majd lecsuszás.
 
Akadályra jellemző TILTÁS:
• Saját és mások testi épségére veszélyes ugrálás TILOS!

#9 Akadály:

 
 
Akadály jellege: 
• Négy felmászó sávot követően minden sávon három félgömb alkotja az akadályt.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• A felmászó sávokon egyesével sorban. Majd a félgömbök tetejére ugrani/lépni majd az utolsó gömbről lemászni.
 
Akadályra jellemző TILTÁS:
• Az utolsó félgömbről leugrani TILOS!
 

#10 Akadály:

 
 
Akadály jellege:
• Hat párhuzamos cső alkotja az adályt.
 
Az akadály szabályos leküzdése:
• A csöveken párhozamosan egymás után végég kuszva.
 
Akadályra jellemző TILTÁS:
• Csövekben előzni TILOS
• Felmászni a csövek tetejére TILOS!
 
 
 
 

B). Tiltott tárgyak listája:

 
 
 
 
• Szúró vágó eszköz,
• Egyéb szerszám,
• Nyílt láng,
• Cigaretta,
• Öngyújtó,
• Gyufa,
• Lőfegyver,
• Szeges / stoplis cipő,
• Éles / hegyes tárgyak,
• Magas sarkú cipő,
• Papucs,
• Szandál,
• Petárda,
• Selfi sick,
• Egyéb pirotechnikai eszközök
• Festékszóró
• Válltáska
• Övtáska
• Fémcsatos öv,
• Háti zsák,
• Étel,
• Ital,
• Kulcsok,
 
 
 
 
 

C). Általános tiltások:

• Más versenyzőt felmászás közben akadályozni TILOS!
• Versenytársat meglökni TILOS!
• A végén akadályról leugrani TILOS!
• Csuszást indítani ugrásból TILOS!
• Hason csúszni TILOS!
• Hason fejjel előre csúszni TILOS!
• Tiltott tárgyakat felvinni az akadályokra TILOS!
• Az akadályok oldal falára felmászni TILOS!
• Felfújás és leeresztés közben használni TILOS!
• Másik versenyző testi épségében szándékosan kárt tenni TILOS!