Nevezési Feltételek

 1. Minden nevezett versenyző és önkéntes köteles figyelmesen elolvasni a nevezési feltételeket és szabályokat, mielőtt benevez a CRAZY RUNNING EVENTS Kft. versenyére.
 2. A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. Ezzel elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért (törés, zúzúdás, ficam...stb.), vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre nem kötelezhetők.
 3. Ez a nyilatkozat a következő:

  1. „Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy a ………………………………………………(helyszín) megtartásra kerülő, CRAZY5K elnevezésű rendezvényre saját, önkéntes döntésem alapján neveztem be. A rendezvényen az alábbi lehetséges, de nem teljes körűen meghatározott (a leírtakon kívül bármilyen baleset és sérülés bekövetkezhet ) baleseti kockázatok ismeretében veszek részt: Bokasérülés, Húzódás, Horzsolás, Könyöksérülés, Törés, Zúzódás Tudomásul veszem továbbá, hogy mivel a rendezvény a szabadban, közlekedési eszközzel nehezen megközelíthető helyszíneken kerül megtartásra, ezért bármelyik helyszínen számolni lehet a kullancsok és egyéb, egészségre ártalmas fertőzéseket terjesztő rovarok jelenlétére. A CRAZY5K futáson ennek ismeretében is saját kockázatomra részt kívánok venni. A fentiek alapján kijelentem, hogy esetleges sérülésem, vagy más – akár a fentiekben nem említett – bármilyen egészségkárosító esemény nálam történő bekövetkezése, vagy ruházatom, esetleg egyéb értékeim megrongálódása esetén a CRAZY5K szervezőivel szemben semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyéb igényt nem fogok érvényesíteni. A weboldalon található nevezési feltételeket elfogadom.”

  2. Alulírott………………………………………………………(lakcím) alatti lakos (személyig. szám:……………………………) hozzájárulok, hogy gyermekem ………………………………(név), ………………………………………………………(születési hely, év) ………………………………………………(helyszín) vegyen a CRAZY5K versenyen. A szervezők a futás során szerzett esetleges balesetéért, sérüléséért (Bokasérülés, Húzódás, Horzsolás, Könyöksérülés, Törés, Zúzódás) kártérítésre nem kötelezhetőek. Mindennemű felelősség engem terhel. Tudomásul veszem továbbá, hogy mivel a rendezvény a szabadban, közlekedési eszközzel nehezen megközelíthető helyszíneken kerül megtartásra, ezért bármelyik helyszínen számolni lehet a kullancsok és egyéb, egészségre ártalmas fertőzéseket terjesztő rovarok jelenlétére. A fentiek alapján kijelentem, hogy esetleges sérülésem, vagy más – akár a fentiekben nem említett – bármilyen egészségkárosító eseménytörténő bekövetkezése a gyermekemnél, vagy ruházatát, esetleg egyéb értéke megrongálódása esetén a CRAZY5K szervezőivel szemben semmilyen jogcímen, semmilyen kártérítési, megtérítési, vagy egyébigényt nem fogok érvényesíteni. A weboldalon található nevezési feltételeket elfogadom.
 1. Megértem, hogy a verseny veszélyes lehet az egészségi állapotomra, ezért csak akkor veszek részt a versenyen, hogyha teljesen felkészültnek érzem magamra egészségileg és fizikailag. Megértem és elfogadok minden olyan kockázatot, amely a versenyen való részvétellel jár.
 2. Egészségi állapotomat rendszeresen ellenőriztetem, és nem tudok olyan betegségről, amely részvételemet akadályozza. Engedélyezem, hogy szükség esetén sportorvosi vizsgálatnak vessenek alá, és elfogadom a verseny orvosainak utasításait.
 3. A verseny szervezőivel szemben semmilyen engem ért kár esetén polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezek.
 4. A rendezvény ideje alatt készült képek és videók a CRAZY RUNNING EVENTS Kft. tulajdonában vannak, amelyet felhasználhat bármilyen reklám és egyéb kommunikációs célra és ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.
 5. A csomagmegőrző sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése esetén a rendezők felelősséget nem vállalnak. Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!
 6. Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny és ezáltal nem részesül befutó éremben és pólóban.
 7. Tudomásul veszem, hogy a kinyomtatott és aláírt nevezési jegy hiányában, nem vehetek részt a versenyen. Semmiféle kártérítés nem jár ilyen esetben a versenyzőnek.
 8. Kijelentem, hogy betöltöttem a 8. életévemet.
 9. Kijelentem, hogy elértem a 130 cm magasság határt.
 10. Elfogadom, hogy amennyiben még nem töltöttem be a 15. életévemet, csak és kizárólag szülői felügyelet mellett futok.
 11. Elfogadom, hogy amennyiben még nem töltöttem be a 18. életévemet, az egyik szülőim, vagy pedig jogi képviselőm is alá írja a nevezési jegyemet, vállalva ezzel minden esetleges következményt.
 12. Elfogadom, hogy az én felelősségem értesíteni a verseny szervezőit bármilyen esetleges jogellenes tevékenységről a verseny során, amely a tudomásomra jutott.
 13. Elfogadom, hogy a verseny ideje alatt semmilyen alkohol vagy drog hatása alatt nem állok. A szervezőknek joguk van orvosi vizsgálat alá helyezni a versenyzőt és amennyiben nem felel meg az egészségügyi állapota, kizárni a versenyből.

További versenyszabályok, amelyeket minden versenyző elfogad a benevezés pillanatában:

 1. A rajtszámot kérjük, elöl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtcsomagban és a versenyközpontban is talál a versenyző.
 2. A rajszámot, nem szabad eltávolítani, amíg a versenyző el nem hagyja a kijelölt pályáról.
 3. Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a verseny - szervezők által kitűzött - teljes távját.
 4. A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.
 5. A versenyen kísérő autó, kerékpár és egyéb jármű használata kizárólag a szervezők részére megengedett.
 6. Étel és ital átadása a versenyzők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon engedélyezett.
 7. A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos, kizárást von maga után.
 8. A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.
 9. A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.
 10. A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a program és időpont változtatás jogát.
 11. A nevezés lemondására nincs lehetőség. Semmiféle visszatérítés nem jár a befizetett nevezési díjból. A nevezést egyetlen egyszer lehet módosítani két héttel a verseny kezdetéig. A résztvevőnek két lehetősége van, vagy átadja a nevezést egy másik versenyzőnek vagy pedig idősávot vált. A módosítás térítés fejében történik. Abban az esetben, hogyha nem kedvezményes jegyet vásárolt az illető. Kedvezményes jegynek számít: gyerek jegy (20% os kedvezmény), csapat jegyek (10% vagy 20% os kedvezmény), illetbe bármilyen kupon felhasználása esetén a jegy kedvezményessé válik.
 12. A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit.
 13. Extrém időjárási körülmények között, fenntartjuk a jogot, hogy egyes akadályokat nem állítunk fel vagy pedig a verseny eltöröljük. Ebben az esetben a versenyzők tudomásul veszik, hogy semmilyen visszatérítésre nincs jogosultságuk.
 14. 18 év feletti versenyző nem írhatja alá egy másik felnőtt versenyző Nevezési jegyét.
 15. A résztvevőknek azonnal értesíteniük kell a verseny szervezőit vagy az önkénteseket, ha valaki megsérült, vagy egy akadály nem biztonságos vagy bármilyen más aggodalma van.
 16. A meghirdetett idősávok a versenyt szerevezőin kívülálló okokból (időjárási tényezők és előre nem látható a versenyzőkre veszélyt jelenthető esemény/ek) kifolyólag csúszhatnak, így a verseny szervezői által a rajt kapura kihelyezett óra szerint történik a rajtoltatás.
 17. A versenyzők csak egyszer módosíthatják a nevezésüket. Ez lehet idősáv váltás, vagy pedig át adják a nevezésüket egy másik személynek térítés fejében. Az átvett nevezést, már nem lehet módosítani.
 18. Minden nevező csak egyszer futhat végig a pályán az általa regisztrált idősávban.
 19. A versenyzőknek a biztonságuk érdekében szabad kezekkel kell végig menniük a versenyen. Semmilyen tárgyat nem vihetnek magukkal. Telefont is csak saját felelősségükre vihetik maguknál.
 20. A versenyzőknek a verseny útvonalán kell végig haladniuk, menetiránnyal megegyezően.
 21. Az akadályokra nem szabad se ételt, se italt, se éles tárgyat bevinni.
 22. A versenyzőknek a nyilvános mosdókat kell használniuk. Nincs kivétel.
 23. Kerekesszékes és Hand bikes versenyzők nem vehetnek részt a versenyen.
 24. A terhes és fogyatékkal élő versenyzők kötelesek kikérni az orvosuk véleményét a versenyen való részvétellel kapcsolatban.
 25. A versenyzők kötelesek várni amíg a szervező/önkéntes engedélyt nem ad az akadályok használatára. A versenyzők kötelesek követni minden utasítást ami a szervezők/önkéntesek kiadnak.
 26. Minden versenyzőnek minimum 1.30m magasnak kell lennie és maximum 2.00 magas lehet.
 27. A versenyző súlya legfeljebb 120 kg lehet.
 28. A verseny teljes területén tilos a nyíltláng használata, dohányzás, bármilyen éles és szúró eszköz, illetve lőfegyver használata.
 29. A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják.
 30. A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos információt küldjön.