Nevezési Feltételek

Minden nevezett versenyző és önkéntes köteles figyelmesen elolvasni a nevezési feltételeket és szabályokat, mielőtt benevez a CRAZY RUNNING EVENTS versenyére.

A nevezéssel minden induló elfogadja a versenykiírásban foglaltakat és a versenyszabályokat. Ezzel elismerik, hogy a versenyen mindenki a saját felelősségére indul, a nevező kinyilatkozza, hogy egészségi állapota megfelel a versenyen való részvétel feltételének, és elfogadja, hogy a verseny rendezői bármelyik versenyző egészségkárosodásáért (törés, zúzúdás, ficam...stb.), vagy a versennyel összefüggésben keletkezett káraikért kártérítésre nem kötelezhetők.

Ez a nyilatkozat a következő:

Megértem, hogy a verseny veszélyes lehet az egészségi állapotomra, ezért csak akkor veszek részt a versenyen, hogyha teljesen felkészültnek érzem magamra egészségileg és fizikailag. Megértem és elfogadok minden olyan kockázatot, amely a versenyen való részvétellel jár.

Egészségi állapotomat rendszeresen ellenőriztetem, és nem tudok olyan betegségről, amely részvételemet akadályozza. Engedélyezem, hogy szükség esetén sportorvosi vizsgálatnak vessenek alá, és elfogadom a verseny orvosainak utasításait.

A verseny szervezőivel szemben semmilyen engem ért kár esetén polgári, vagy büntetőeljárást nem kezdeményezek.

A rendezvény ideje alatt készült képek és videók a CRAZY RUNNING EVENTS Kft. tulajdonában vannak, amelyet felhasználhat bármilyen reklám és egyéb kommjnikációs célra és ezért a fotón szereplők ellenszolgáltatásra nem jogosultak.

A csomagmegőrző sátorban elhelyezett csomagok, értékek eltűnése esetén a rendezők felelősséget nem vállalnak. Értékmegőrzést a verseny rendezői nem vállalnak!

Tudomásul veszem, hogy kizárásra kerül az a versenyző, aki nem teljesíti a verseny és ezáltal nem részesül befutó éremben és pólóban.

Tudomásul veszem, hogy a kinyomtatott és aláírt nevezési jegy hiányában, nem vehetek részt a versenyen. Semmiféle kártérítés nem jár ilyen esetben a versenyzőnek.

Kijeltem, hogy betöltöttem a 8. életévemet.

Kijeletem, hogy elértem a 130 cm magasság határt.

Elfogadom, hogy amennyiben még nem töltöttem be a 15. életévemet, csak és kizárólag szülői felügyelet mellett futok.

Elfogadom, hogy amennyiben még nem töltöttem be a 18. életévemet, az egyik szülőim, vagy pedig jogi képviselőm is alá írja a nevezési jegyemet, vállalva ezzel minden esetleges következményt.

Elfogadom, hogy az én felelősségem értesíteni a verseny szervezőit bármilyen esetleges jogellenes tevékenységről a verseny során, amely a tudomásomra jutott.

Elfogadom, hogy a verseny ideje alatt semmilyen alkohol vagy drog hatása alatt nem állok. A szervezőknek joguk van orvosi vizsgálat alá helyezni a versenyzőt és amennyiben nem felel meg az egészségügyi állapota, kizárni a versenyből.

További versenyszabályok, amelyeket minden versenyző elfogad a benevezés pillanatában:

A rajtszámot kérjük elöl viselni, jól látható helyen. A rajtszámot összehajtani nem szabad, a rögzítéshez biztosítótűt a rajtcsomagban és a versenyközpontban is talál a versenyző.

A rajszámot, nem szabad eltávolítani amíg a versenyző el nem hagyja a kijelölt pályáról.

Kizárásra kerül az a versenyző, aki rajtszámát összehajtja, letakarja, leveszi, nem a mellére tűzve viseli a verseny ideje alatt, valamint aki nem teljesíti a verseny - szervezők által kitűzött - teljes távját.

A futóverseny útvonalát elhagyó, a versenyző társakkal szemben sportszerűtlen magatartást tanúsító versenyzők a versenyből kizárásra kerülnek.

A versenyen kísérő autó, kerékpár és egyéb jármű használata kizárólag a szervezők részére megengedett.

Étel és ital átadása a versenyzők számára csak a kijelölt frissítő állomásokon engedélyezett.

A versenyen görkorcsolyázni, kerékpározni, rajtszám nélkül vagy kutyával futni tilos, kizárást von maga után.

A sportesemény helyszínén bármilyen kereskedelmi- és reklámtevékenység, vagy más futóverseny népszerűsítése csak a rendezők előzetes engedélyével, egyeztetett formában és módon végezhető.

A verseny rendezői szervezési okok miatt fenntartják a jogot, hogy a résztvevők számát korlátozzák, a nevezést bármikor lezárják.

A verseny rendezői fenntartják az útvonal, a program és időpont változtatás jogát.

A nevezés lemondására nincs lehetőség. Semmiféle visszatérítés nem jár a befizetett nevezési díjból. A nevezést egyetlen egyszer lehet módosítani két héttel a verseny kezdetéig. A résztvevőnek két lehetősége van, vagy átadja a nevezést egy másik versenyzőnek vagy pedig idősávot vált. A módosítás térítés fejében történik. Abban az esetben, hogyha nem kedvezményes jegyet vásárolt az illető. Kedvezményes jegynek számít: gyerek jegy (20% os kedvezmény), csapat jegyek (10% vagy 20% os kedvezmény), illetbe bármilyen kupon felhasználása esetén a jegy kedvezményessé válik.

A nevezési lap kitöltésével és aláírásával, illetve az online nevezéssel a versenyző elfogadja a versenykiírás és versenyszabályzat feltételeit.

Extrém időjárási körülmények között, fenntartjuk a jogot, hogy egyes akadályokat nem állítunk fel vagy pedig a verseny eltöröljük. Ebben az esetben a versenyzők tudomásul veszik, hogy semmilyen visszatérítésre nincs jogosultságuk.

18 év feletti versenyző nem írhatja alá egy másik felnőtt versenyző Nevezési jegyét.

A résztvevőknek azonnal értesíteniük kell a verseny szervezőit vagy az önkénteseket, ha valaki megsérült, vagy egy akadály nem biztonságos vagy bármilyen más aggodalma van.

A versenyzők csak egyszer módosíthatják a nevezésüket. Ez lehet idősávváltás, vagy pedig át adják a nevezésüket egy másik személynek térítés fejében. Az átvett nevezést, már nem lehet módosítani.

Minden nevező csak egyszer futhat végig a pályán az általa regisztrált idősávban.

A versenyzőknek a biztonságuk érdekében szabad kezekkel kell végig menniük a versenyen. Semmilyen tárgyat nem vihetnek magukkat. Telefont is csak sjaát felelősségükre vihetik maguknál.

A versenyzőknek a verseny útvonalán kell végig haladniuk, menetiránnyal megegyezően.

Az akadályokra nem szabad se ételt, se italt, se éles tárgyat be vinni.

A versenyzőknek a nyilvános mosdókat kell használniuk. Nincs kivétel.

Kerekesszékes és Hand bikes versenyzők nem vehetnek részt a versenyen.

A terhes és fogyatékkal élő versenyzők kötelesek kikérni az orvosuk véleményét a versenyen való részvétellel kapcsolatban.

A versenyzők kötelesek várni amíg a szervező/önkéntes engedélyt nem ad az akadályok használatára. A versenyzők kötelesek követni minden utasítást ami a szervezők/önkéntesek kiadnak.

Minden versenyzőnek minimum 1.30m magasnak kell lennie és maximum 2.00 magas lehet.

A versenyző súlya legfeljebb 120 kg lehet.

A verseny teljes területén tilos a nyiltláng használata, dohányzás, bármilyen éles és szúrú eszköz, illetve lőfegyver használata.

A nevezési lap kitöltése önkéntes adatközlés is. A nevező hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvény szervezői a nevezéskor megadott adatokat adatbázisukban tárolják.

A versenyre történő nevezés során a versenykiírás jelentkezési feltételeinek elfogadásával a nevező elfogadja, hogy a jelentkezés során megadott e-mail címre a rendezőség a versennyel kapcsolatos információt küldjön.